DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gelendost Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü 2000-2001 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Gıda Teknolojisi Programı, günümüzde gittikçe önemi artan gıda üretimi ve kontrolü aşamalarında çalışabilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim vermektedir. Gıda Teknikeri; gıdaların işlenmesi, saklanması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması, böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar. Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar.

Programın Amacı

Son yıllarda gıda endüstrisi sektörü büyük bir gelişme sağlamaktadır. Diğer endüstri dalları arasında hızla gelişme gösteren bu alan, gıda maddelerini sağlık koşullarına uygun olarak üreten, kalite kontrol ve diğer laboratuvar çalışmalarını en iyi şekilde yapan yetişmiş gıda teknikerlerine önemli ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Gelendost Meslek yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı olarak bu ihtiyaca cevap vermek ve gıda sanayi hizmet sektörlerinin ara eleman ihtiyacını karşılamak için, gıda ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, mevcut gıda ürünlerinin üretimini ve kalite kontrolünü yapabilecek birikime ve yeteneklere sahip, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ürünlerinin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ara insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin kalite kontrol analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip iletişim becerisi güçlü, problem çözme yeteneği olan nitelikli kişiler yetiştirmektir.

 

 Programın Öğrencilere Sunduğu Olanaklar ve Eğitim Sistemi

Gıda Teknolojisi Programında, Gıda İşleme Bölümü bünyesinde, I. öğretim olarak Türkçe eğitim ve öğretim veren bir programdır. Öğrencilerimize iki yıl süresince alanında yüksek akademik bilgi ve beceriye sahip öğretim elemanları tarafından eğitim ve öğretim verilmektedir. Programda teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim-öğretim verilmekte bu sayede öğrencilerin mesleki becerilerinin arttırılması sağlanmaktadır. Dersliklerde görsel sunum eşliğinde derslerin yürütülebilmesi için gerekli projeksiyon ve bilgisayar donanımları bulunmakta olup ayrıca Gıda İşleme Bölümü bünyesinde 1 adet uygulama laboratuarı yer almaktadır.

Laboratuarımızda hassas ve analitik teraziler, refraktometre, kuru hava sterilizatörü, inkübatör, destilasyon düzeneği, su banyosu, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, sokhelet ekstraksiyon düzeneği, büretler, pH-metre, Gerber santrifüjü, otoklav, UV-spektrofotometre, santrifüj ve vorteks gibi temel laboratuar ekipmanları bulunmaktadır. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren temel bilimler dersleri ile mesleki teorik ve uygulamalı dersler verilerek öğrencinin mesleki anlamda daha detaylı ve ileri düzeyde bilgi ve beceri edinmesi sağlanmaktadır. Her yarıyılda teorik dersler ile birlikte uygulamalı derslerde verilerek, laboratuar çalışma koşullarını ve prensiplerini öğrenmeleri, laboratuar ekipmanlarını aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve teorik olarak edinmiş oldukları bilgilerin analizlerle pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca üretimi yerinde görmeleri açısından teknik geziler düzenlenmektedir.

Programın Öğrencilere Kazandırdıkları ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Öğrencilere, Gıda Teknolojisi önlisans programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak lisans programlarına kabul edilmektedirler. Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Biyokimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

Mezunların Çalışma Alanları (İş İmkanları ve Olanakları)

Gıda teknolojisi bölümünü bitirenlere, "Gıda Teknikeri" unvanı verilmektedir. Teknikerler işletmelerde mühendis ve işçiler arasındaki bağlantıyı sağlarken, üretimle ilgili kayıtları tutarlar.  Ayrıca laboratuvarlarda ürünlerin kalite değerlendirmesine analiz yöntemlerini kullanarak yardımcı olurlar. Üretilen gıda maddelerinin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol ederler. Gıda sektöründe mühendis ve işçi arasındaki köprüyü sağlayıp kalifiye teknik personel olarak özellikle üretim ve laboratuvarlarda çalışabilmektedirler. Gıda Teknikerleri, kalite kontrol ve AR-Ge laboratuvarlarında, gıda maddeleri işleyen tüm işletmeler, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünde, TSE laboratuvarlarında görev almaktadır. Ayrıca KPSS’ den yeterli puanı almaları durumunda kamu kurumlarında da görev alabilmektedir.