DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Misyonumuz; Yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, standartları yüksek, verimli, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen, yorumlama yetisine sahip ve iş dünyası tarafından aranan bireyler yetiştirmek. 

Vizyonumuz; En iyi düzeyde fiziki altyapı, teknik donanım ve uzman personele sahip, eğitim kalitesi yüksek, tercih edilen nitelikte bireyler yetiştiren bir yapıya kavuşmuş eğitim-öğretim kurumu olmak.

2 yıllık önlisans eğitimini kapsayan Maliye Programı 2012-2013 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Maliye bölümü hukuk, muhasebe ve iktisat alanlarını birleştirerek temelde devlet görevlisi yetiştirmek amacıyla varlığını oluşturmuş bir bölümdür. Bölüm bu isimle genel olarak Türkiye’deki üniversitelerde 2 yıllık Meslek Yüksekokullarında Maliye Bölümü olarak okutulmaktadır.

2 Yıllık Maliye Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır? 

Genel olarak faaliyet alanı, kamu harcamalarının hukuki ve ekonomik değerlendirilmesi, özel kesim ve kamu kesimi arasındaki fon akımlarının ekonomik ve sosyal etkileridir. Kamu kesiminde çalışanlar devlet harcamalarını denetleme ve uygulama görevi yaparlar. Özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memuru olarak çalışırlar. Uygulama görevi yapanlar ise defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memuru olarak görev yaparlar.

 

2 Yıllık Maliye İş Olanakları

Mezunlar; Maliye ve Gümrük Bakanlığı,  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca muhasebe ve mali müşavirlik büroları açabilirler. Mezunlar genellikle kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda denetçi ve yönetici olarak çalışmaktadır. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi iş bulma açısından avantajdır.Maliye meslek yüksekokulu mezunları, özel sektöre ait kuruluşların mali birimlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler.

 

2 Yıllık Maliye Bölümü İçin Gereken Özellikler

Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması Yüksek muhakeme ve yorum gücüne sahip olması Ekonomiye ilgi duyması Ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanması, dikkatli, tertipli ve sabırlı olması Yerinde ve doğru kararlar verebilmesi, kararların uygulanmasını takip edebilmesi kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmaması Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmesi gerekir.

 

MESLEKTE İLERLEME

- Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

- Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler.
- Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
- Maliye önlisans programında teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir.
- Öğrenciler öğrenim süresince 30 işgünlük staj çalışması yapmak zorundadır