Meslek Yüksekokulu Görev Tanımları

 

Meslek Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanı Yardımcısı Görev Tanımı

Öğretim Üyesi Görev Tanı

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Yazı İşleri ve Kurullar Birimi Görev Tanımı

Mali İşler Birimi Görev Tanımı

Mali İşler Birimi (Taşınır Kayıt Yetkilisi) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Personel İşleri Birimi Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Bölüm Sekreterliği Birimi Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Staj ve İşyeri Eğitimi Birimi Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Kütüphane) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Sekreterlik ve Baskı İşleri) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Teknisyen-İnşaat) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Teknisyen-Elektronik) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Şöfor) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Güvenlik) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Aşçı) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Kaloriferci) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Temizlik ve Bakım Onarım) Görev Tanımı

Meslek Yüksekokul Yayın ve Destek Hizmetleri Birimi (Bulaşıkçı) Görev Tanımı