YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Didem AKPINAR KANKAYA

Yüksekokul Müdürü 

Öğr. Gör. Muhammet Husrev FETEN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ebru VURAL ARSLAN

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Neslihan NOHUT MAŞLAKCI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÇEVİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARAS AŞCI

Üye


YÜKSEKOKUL KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Didem AKPINAR KANKAYA

Yüksekokul Müdürü 

Öğr. Gör. Muhammet Husrev FETEN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ebru VURAL ARSLAN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÇEVİK

Gıda İşleme Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin KARACA

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Neslihan NOHUT MAŞLAKCI

Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Adile AKTAR 

Finans-Bank.ve Sig. Bölüm Başkanı     


BÖLÜM KURULLARI

ECZANE HİZMETLERİ

Doç. Dr. Neslihan NOHUT MAŞLAKCI

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARAS AŞCI

Öğr. Gör. Naile ERDEM


GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Didem AKPANAR KANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi Pınar UZUN


YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Metin KARACA

Öğr. Gör. Muhammet Husrev FETEN

Öğr. Gör. Seda ACAR  


FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK 

Öğr. Gör. Adile AKTAR

Öğr. Gör. Murat KAKAŞÇI

Öğr. Gör. Elif TURHAN