VİZYON

Uygulamalı eğitim modeliyle sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, çözüm odaklı, tercih edilen nitelikteki meslek elemanlarını; uzman personel öncülüğünde, iyi düzeyde fiziki altyapı ve teknik donanım imkanlarıyla yetiştiren bir yapıya kavuşmuş eğitim-öğretim kurumu olmak.

 

MİSYON  

Yeni teknolojileri ve güncel gelişmeleri yakından takip eden, verimli ve etkili bir şekilde çalışan, düşünen, yorumlama yetisine sahip, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, çağdaş değerleri benimsemiş, sanayi, iş dünyası ve toplumla etkileşim içerisinde olan, sektör tarafından ihtiyaç duyulan nitelikli bireyler yetiştirmek.