İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

İnsan Kaynakları Yönetimi; bir organizasyonda odaklanılan işe alım, yönetim ve çalışanların yönlendirilmesini sağlayan fonksiyonlardır. İnsan Kaynakları Yönetimi, şirketin amacını ve stratejisini belirlemek ile başlar. İnsan bir kaynaktır bir sonuç değil. Ulaşmak istenilen sonuç doğru belirlenirse hem doğru insanları seçmek hem de bir amaç doğrultusunda şirket olarak çalışmak çok daha kolay olacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi örgütle çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetsel kararlardan oluşur. İnsan kaynağı yönetimi sürecinin sağlıklı olarak işlemesini sağlamak için çağdaş bir işletmede İKY bölümünün üstlenmesi gereken;

-İnsan kaynakları planlaması 
-İşgören bulma ve seçimi
-İnsan kaynağı geliştirme
-Değerleme ve ödüllendirme
-Endüstriyel ilişkiler
-Güvenlik ve sağlık işlevleri ile ilgili uygulamalar önemlidir.

 

2 yıllık önlisans eğitimini kapsayan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı 2009-2010 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlamıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni yaygınlaşan çalışma alanlarından biri olup özel ve kamu sektörü kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kurumların ihtiyaç duydukları meslek elemanlarını insan kaynakları faaliyetlerine  yardımcı olmak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilmek üzere uygun nitelikte ve donanımda  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Programın Amacı ve Hedefleri

Programın amacı, işletmelerin etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları bölümleri için  sosyal bilimlerle ilgili konularda çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonları yerine getirebilecek, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi programı öğrencilerin kişisel, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin yönetimsel becerileri geliştirilerek kendilerini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olması ve
öğrencilerin sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmaları sağlanarak, çalışacakları kuruluşlarda bu değerleri uygulamaları hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurularak özel ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular ile ilgili diğer insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilecek, kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulanabilecek alanlar, programın çalışma alanını oluşturmaktadır.

 

Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletme
  • Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
  • Uluslararası İşletme Yönetimi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri