DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ülkemizde sağlık sektörüne giderek daha fazla önem verilmesi ve ihtiyaç duyulan eleman sayısının henüz karşılanmamış olması, Eczane Hizmetleri Bölümüne olan eğilimi giderek artırmaktadır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gelendost Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan Eczane Hizmetleri Programı, sağlık hizmet anlayışındaki değişmelere paralel olarak, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumu için eczacılara yardımcı olabilecek alanlarda sistematik eğitim almış, nitelikli yardımcı teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vermektedir. Eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personeli tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek ve gerekli donanıma sahip mesleki beceriler kazanmış olan personel yetiştirmek gayesi ile oluşturulan Eczane Hizmetleri Programı, multidisipliner çalışmaları zorunlu kılarak topluma kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

MİSYONUMUZ

Mesleki etik ilkelerini bilen ve uygulayan, donanımlı, üretken, bilgi ve becerisini bilimsel gelişmelerle yenileyen, teknolojik gelişmeleri takip eden, analitik düşünme kabiliyeti olan, öz güveni yüksek, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı eczane teknikerleri yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan , insana saygılı , değişime ve yeniliğe açık kaliteli elemanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil eden bir program olmaktır.

Bu programın amacı; ilaç firmalarında, ilaç üretim laboratuvarlarında ya da ilaç satış kuruluşlarında görev alabilecek, ilaçlara dair her türlü bilgiye sahip olabilen müşterilerin taleplerine karşılık verebilecek ve onlara ilaçların etkileri ve kullanımı hakkında bilgi verebilecek, yetkin elemanlar yetiştirmektir. Eczane hizmetleri bölümünden mezun olan kişilere “Eczane Teknikeri” ünvanı verilir ve sağlık teknikeri statüsünde görev alır.

 Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Öğrencilerin lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir.

▪ Mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Eğitimin Süresi ve İçeriği;

Eczane Hizmetleri Programı, Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan Türkçe eğitim ve öğretim veren2 yıllık birönlisans programıdır. Eczane Hizmetlerine gelen öğrenciler,  eğitim süresince teorik ve pratik çok fazla dersin öğrenimini göreceklerdir. Alana yönelik derslerin kapsamında özellikle eczanelerde bulunan ilaçlara yönelik ilaç bilgisi ve ilaç şekillerine ait dersler,  ilaç dışı ürünler olan medikal ürünler ve bitkisel ürünlere dair çeşitli dersler yer almaktadır. Aynı zamanda kimya ağırlıklı derslerin yanı sıra laboratuvarda gerçekleştirilen uygulama dersleri de söz konusudur. Uygulamaya bir başka eklenti ise eğitim sürecinin tamamlanması için öğrencinin 30 günlük kurum stajını da gerçekleştirmesi gerekmektedir. Staj uygulaması aynı zamanda sektöre girebilmek adına oldukça büyük önem taşımaktadır.

Eczane Hizmetleri Bölümü Dersleri Hakkında Bilgi

Eğitim süresince;

 • İlaç Kimyası,
 • Temel Biyokimya,
 • Temel Fizyoloji,
 • Eczane Teknikerliğine Giriş,
 • Tıbbi Terminoloji,
 • Temel Kimya,
 • Temel Biyoloji,
 • Eczane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı,
 • Temel Mikrobiyoloji,
 • İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme,
 • Pratik İlaç Bilgisi,
 • Eczacılıkta Temel Hesaplamalar,

gibi dersler öğrencilere verilecektir.

Öğrencilere ilk yıl verilen kimya ve eczane hizmetleri derslerindeki teorik bilgilere paralel olarak, deneysel uygulamalar, uygulama laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Cihaz konusunda gerekli donanıma sahip uygulama laboratuvarında; çözeltilerde hesaplamalar, majistral ilaçların etiketlendirilmesi, emülsiyon hazırlama çalışmaları, emülsiyon hazırlama yöntemlerini öğrenme, süspansiyon hazırlama çalışmaları, temel farmasötik işlemler; distilasyon, damıtma, saflaştırma, süzme, süzgeç kâğıdı ve kullanımı. Ekstraksiyon, süblimleştirme, kristallendirme uygulamaları, eczacılıkta kullanılan sular, pirojensiz su üretim uygulamaları, etiket bilgisi ve etiketleme kuralları, kurutma; ilaçlarda nemin önemi, havanın nemi, nem ölçme ve kurutma teknikleri, stabilite; stabilite çeşitleri ve eczacılıkta stabilitenin önemi ve katı dozaj çeşitleri gibi uygulamaların öğrenilmesi sağlanacaktır.

Meslek Eğitiminde İlerleme;

Eczane Hizmetleri önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, her yıl gerçekleştirilmekte olan "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde ve kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Biyokimya,
 • Kimya,
 • Kimya Mühendisliği,
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet bölümleri seçenekler arasındadır.

Eğitim sonunda alınan belge-diploma:

 Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara Eczane Hizmetleri Önlisans Diploması verilmektedir.

Eczane Hizmetleri Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında, Program mezunları;

 • Kamu hastanelerine bağlı eczaneler, üniversite hastanelerine bağlı eczaneler ile serbest eczaneler,
 • Laboratuvarlar,
 • İlaç firmaları,
 • İlaç depoları ve
 • İlaç sektörünün çeşitli alanlarında “Eczane Teknikeri” olarak çalışma olanağına sahiptir.

Eczane Hizmetleri Programından Mezun Olanların Kazanımları;

 • Eczane teknikerliği mesleğinin görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
 • Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
 • Eczane Hizmetlerinde sahip olduğu temel bilgi ve becerilerini Sağlık Hizmetleri alanında etkin olarak uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.
 • Alanıyla ilgili uygulamalar için güncel bilgi elde edebileceği kitapları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.
 • Sağlık hizmetinin verilme sürecinde ortaya çıkan sorunlara karşı edinmiş olduğu temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili bilgileri birleştirerek, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile farklı çözümler getirir.
 • Eczane Hizmetleri ile ilgili yeni teknolojileri takip eder ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı kavrar.
 • Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonda aktif olarak görev alır.
 • Alanı ile ilgili olan çalışmaları takip eder ve bu alanla ilgili olan gruplarla ortak çalışmalar yapar.
 • Dış görünüm, kişilere karşı hitap, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Verilen görev ve sorumluluklarını yönlendirilmeye ihtiyaç duymadan yerine getirir.
 • Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını aktif olarak kullanır.
 • Biyolojik sistemlerin normal ve patolojik durumlardaki işleyişine yönelik kavramları tanır.
 • Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefesini benimser.