Yüksekokulumuz, Isparta iline 81 km uzaklıkta olanGelendost ilçesinde YÖK Genel Kurulunun 13.01.2000 tarih ve 2000.1.6’nolu kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunu’yla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “Gelendost Meslek Yüksekokulu” adı altında kurulmuştur. Yüksekokulumuz 2000 yılında faaliyete geçmiş ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokulumuz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7. maddesi, ek 194’üncü maddesi ile yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz Gıda İşleme Bölümü (Gıda Teknolojisi Programı), Eczane Hizmetleri Bölümü (Eczane Hizmetleri Programı), Yönetim ve Organizasyon Bölümü (İnsan Kaynakları Yönetimi Programı) ve Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (Maliye Programı) ile ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Yüksekokulumuzda alanında uzman toplam 14 akademik personel (1 adet Doç. Dr. 5 adet Dr. Öğretim Üyesi ve 8 adet Öğretim Görevlisi) ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin kendi branşlarında iyi yetişmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bireyler olması hedeflenmektedir. Bu amaçla Yüksekokulumuz kaliteli ve öğrenci merkezli mesleki eğitim, iş dünyası ile iş birliği, toplam kalite yönetimi gibi hususları gözeterek dinamik ve yenilikçi eğitim-öğretim anlayışını benimsemektedir. 

Yüksekokulumuz öğrencileri Hazine Mülkiyetinden 04.02.2008 tarihinde süresiz tahsis edilen 5898 m²  açık alanı ve 1350 m² kapalı alanı olan 2 katlı binada eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

 

Eğitim Alanı

Adet

Kapasite

Sınıf

6

40

45

Bilgisayar Laboratuvarı

1

52

40

Gıda ve Eczane Hizmetleri Laboratuvarı

2

70

60

Kütüphane

1

15

20

TOPLAM

10

177

165

Hizmet Alanı

Adet

Kapasite

Konferans Salonu

1

80

90

Kantin

1

60

80

Yemekhane

1

21

25

Mescid

1

15

10

Arşiv

1

10

-

Malzeme Deposu

3

30

-

TOPLAM

8

216

205

 

BARINMA

Gelendost İlçemizde Yüksekokul öğrencileri için 400 öğrenci kapasiteli özel yurt ve apart bulunmaktadır.