Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Didem AKPINAR KANKAYA

                                       

                     

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Muhammet Husrev FETEN

  

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ebru VURAL ARSLAN

Yüksekokul Sekreteri

Ümran BAYRAM