Gıda İşleme Bölümü Sınıf Danışmanları

.      1. Sınıf Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Didem AKPINAR KANKAYA

.      2. Sınıf Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÇEVİK

  

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sınıf Danışmanları

        1. Sınıf Danışmanı

Öğr. Gör. Seda ACAR

.      2. Sınıf Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin KARACA

 

Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Sınıf Danışmanları

    1. Sınıf Danışmanı

Öğr. Gör. Adile AKTAR

        2. Sınıf Danışmanı

Öğr. Gör. Murat KAKAŞÇI

 


Eczane Hizmetleri Bölümü Sınıf Danışmanları

        1. Sınıf Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARAS AŞCI

        2. Sınıf Danışmanı

Öğr. Gör. Naile ERDEM